Hội Vật Lý Trị Liệu Việt Nam – Những Điều Chưa Biết

“Vật lý trị liệu thực tế đã tham gia vào cả bốn vai trò quan trọng trong y tế. Đó là: dự phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe. Phương pháp can thiệp của vật lý trị liệu là các tác nhân vật lý không sử dụng thuốc, không gây ra biến chứng. Hội Vật lý trị liệu Việt Nam ra đời nhằm góp sức cùng ngành y tế phổ biến rộng rãi trong nhân dân nhận thức rõ hơn về vật lý trị liệu,…