Giới thiệu

Vật lý trị liệu là dịch vụ được cung cấp bởi nhà vật lý trị liệu cho cá nhân và tập thể nhằm phát triển, duy trì và hồi phục tối đa khả năng di chuyển và chức năng hoạt động suốt đời. Dịch vụ này được cung cấp khi khả năng di chuyển và chức năng bị đe dọa bởi tuổi tác, chấn thương, đau, bệnh tật, hội chứng hoặc các điều kiện bên ngoài và với sự hiểu biết rằng vận động chức năng có vai trò chủ chốt trong sức khỏe.

Quản lý vật lý trị liệu cho COVID -19 trong điều trị cấp tại bệnh viện

Hoàn cảnh: Hội chứng hô hấp cấp tính nặng coronavirus 2 (SARS-CoV-2) là một loại coronavirus mới xuất hiện vào năm 2019 và gây ra bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) [1, 2]. SARS-CoV-2 rất dễ lây lan. Nó khác với các loại virus đường hô hấp khác ở chỗ có vẻ như lây truyền từ người sang người xảy ra khoảng 2 đến 10 ngày trước khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng [2-4]. Virus này được truyền từ người sang người qua dịch tiết đường hô hấp. Những giọt…