Công ty ENRAF NONIUS Vietnam trao tặng khẩu trang y tế cho các Hội viên Hội Vật Lý trị liệu Việt Nam

Ngày 4/5/2020 tại trụ sở Hội Vật Lý Trị Liệu Việt Nam ( VLTL VN ). Công ty ENRAF NONIUS Vietnam đã trao tặng 5000 khẩu trang y tế cho các Hội viên Hội Vật Lý trị liệu Việt Nam . Nhằm bảo vệ nhân viên y tế phòng chống với sars covi 2. Với đặc thù tiếp xúc gần , lâu , dài ngày với các bệnh nhân từ giai đoạn thở máy trong phòng HSTC đến tận ngày ra viện, thậm chí cả sau này trong suốt quá…