ETHICAL PRINCIPLES

All members of the Viet Nam Physical Therappy must abide by the ethical principles as below : Respect the rights, personal dignity, privacy and autonomy of all individuals. Comply with the laws and regulations governing the practice of physical therapy in the country in which they practise and the policies of their professional associations and regulatory bodies. Accept responsibility for the exercise of sound professional judgement. Provide honest, competent and accountable professional services. Provide fair, equitable, inclusive and quality services. Charge and receive a just and fair level of remuneration…

DANH SÁCH HỘI VIÊN

Cập nhật đến 10h30 ngày 28/02/2021 Danh sách Hội viên Liên kết: những hội viên được bôi xanh là những người đã gia nhập Hội từ khi là sinh viên, nay đã tốt nghiệp, có thể được nâng cấp lên thành hội viên CHÍNH THỨC theo chính sách của Hội. Tuy nhiên, đang chờ cá nhân xác nhận để hoàn tất thủ tục

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ TRỊ LIỆU THẾ GIỚI HỖ TRỢ VẬT LÝ TRỊ LIỆU VIỆT NAM

Liên đoàn Vật lý trị liệu thế giới hỗ trợ vật lý trị liệu Viêt nam

Vào cuối tháng 5/2020 Hội Vật Lý Trị Liệu Việt Nam ( VNPTA ) đã  đệ đơn và hồ sơ lên Hiệp Hội Vật Lý Trị Liệu Thế Giới. Quá trình xét duyệt đang được tiến hành rất khẩn trương. Trước đó, vào năm 2017  Liên Đoàn Vật Lý Trị Liệu Thế  Giới đã có dự án hỗ trợ cho Việt Nam dưới sự cung cấp của tổ chức HI ( Humanity and Inclusion)  trong chương trình tài trợ của USAID. Đứng đầu nhóm là Ngài Sidy Dieye – Giám…