LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ TRỊ LIỆU THẾ GIỚI HỖ TRỢ VẬT LÝ TRỊ LIỆU VIỆT NAM

Vào cuối tháng 5/2020 Hội Vật Lý Trị Liệu Việt Nam ( VNPTA ) đã  đệ đơn và hồ sơ lên Hiệp Hội Vật Lý Trị Liệu Thế Giới. Quá trình xét duyệt đang được tiến hành rất khẩn trương.

Trước đó, vào năm 2017  Liên Đoàn Vật Lý Trị Liệu Thế  Giới đã có dự án hỗ trợ cho Việt Nam dưới sự cung cấp của tổ chức HI ( Humanity and Inclusion)  trong chương trình tài trợ của USAID. Đứng đầu nhóm là Ngài Sidy Dieye – Giám đốc chương trình phát triển và giáo dục của Hiệp Hội Vật Lý Trị Liệu Thế Giới, cùng ba tiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vật Lý Trị Liệu Khác để giúp ngành Vật Lý Trị Liệu Việt Nam phát triển.

Mục đích của dự án tập trung vào phát triển chương trình giảng dạy quốc gia, phát triển chuẩn năng lực quốc gia, phát triển Hội nghề nghiệp hiện đại, phát triển chương trình CDP thông qua Hội Vật Lý Trị Liệu Việt Nam. Tài trợ cho dự án này được gọi là ADAPTIVE, được cung cấp bởi Liên Đoàn Vật Lý Trị Liệu Thế Giới HI, thông qua một dự án do USAID và Hiệp hội Vật lý Trị Liệu Australia . Trong chương trình này thì một phần dự án của Liên Đoàn Vật lý Trị Liệu Thế Giới do Đại học Catholique de Louvain la Neuve được tài trợ bởi chính phủ Bỉ để phát triển , nâng cao trình độ Vật Lý Trị Liệu tại đại Học Y Dược TPHCM.

Bà Lê Thanh Vân – Phó chủ tịch Hội Vật Lý Trị Liệu Việt Nam, đồng thời là chủ nhiệm bộ môn Vật Lý Trị Liệu ĐH Y Dược TPHCM  nói:” Sự khác biệt quan trọng nhất mà dự án đưa ra là có được sự thỏa thuận giữa các trường đại học. Chúng tôi luôn mơ về một chương trình Vật Lý Trị Liệu Quốc Gia. Người bệnh tại Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều từ dự án đó “.

Related posts

Leave a Comment