DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO VÀ CỐ VẤN

BAN LÃNH ĐẠO

Trần Văn Dần

Chủ Tịch

Lê Thanh Vân

Phó Chủ Tịch

Lê Tường Giao

Tổng Thư Ký

Nguyễn Văn Đoàn

Phó Tổng Thư Ký

BAN CỐ VẤN

GS.TS
Phạm Gia Khải

GS.TS
Trương Việt Dũng

Mr Sidy Dieye

Mr Jan Robijn

Luật Sư
Trần Thị Thanh Huyền

Related posts

Leave a Comment