Khóa tập huấn “Rối loạn xử lý cảm giác ở trẻ bại não”

Theo kế hoạch đào tạo của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam năm 2021, với mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực âm ngữ trị liệu cho đội ngũ giảng viên, Bác sĩ, Cử nhân và Kỹ thuật viên Vật lý trị lịêu (VLTL), Hội Vật lý trị liệu Việt Nam mở khóa tập huấn “Rối loạn xử lý cảm giác ở trẻ bại não” với sự hỗ trợ của GS. TS. Patricia Coker, khoa Hoạt động trị liệu, Đại học Y Khoa South…