HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VẬT LÝ TRỊ LIỆU 2021

Hội Vật Lý Trị Liệu

Xin trân trọng thông báo : Hội Nghị Khoa Học Toàn Quốc Vật Lý Trị Liệu 2021 diễn ra từ 8h-17h thứ Bảy, ngày 28/08/2021 tại Capella Gallery Hall, số 24 đường Ba Tháng Hai, P.12, Q.10, Tp.HCM. Đặc biệt lần này sẽ có các bài báo cáo của các báo cáo viên là các Giáo sư, Tiến sĩ quốc tế uy tín trong lĩnh vực Vật lý trị liệu (theo hình thức trực tuyến tại Hội nghị). Chúng tôi sẽ lần lượt thông tin về các Báo cáo viên…