HỘI THẢO VỀ ĐĂNG KÝ NHÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU TẠI HỒNG KÔNG

hội Vật lý Trị liệu Việt Nam có nhận được lời mời tham gia Hội thảo của Hội Vật lý trị liệu Hồng Kông với chủ dề :Current policy on physiotherapist registration in Hong Kong for local and overseas graduates (Hội thảo: Chính sách hiện hành về đăng ký nhà vật lý trị liệu tại Hồng Kông dành cho sinh viên tốt nghiệp trong và ngoài nước)

Ngày / giờ: 20 tháng 7 năm 2021 (6 – 7:15 tối theo giờ Hồng Kông)

Hạn đăng ký: 14 tháng 7

Kính mời các Hội viên hội vạt lý trị liệu Việt Nam đăng ký tham dự Hội thảo này .

Hội thảo này không thu phí. Nhưng do sức chứa có hạn nên việc đăng ký sẽ ưu tiên cho những người đăng ký trước.

Hội viên đăng ký theo mẫu đính kèm dưới đây.

VNPTA .

Related posts

Leave a Comment