WEBINAR “Vai trò của Vật lý trị liệu đối với COVID 19”

Với các diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, việc nâng cao kiến thức trong thực hành và can thiệp cho các nhà Vật lý trị liệu là cần thiết và cấp bách. Do vậy Hội Vật lý trị liệu đã gửi lời mời và may mắn được sự đồng ý của Tiến sĩ Peter Thomas để hợp tác tổ chức Webinar chủ đề “Vai trò của Vật lý trị liệu đối với COVID-19”.
Tiến sĩ Peter Thomas là Trưởng đơn vị Vật lý trị liệu Chăm sóc tích cực của Bệnh viện Royal Brisbane and Woman, Australia. Đặc biệt hơn, ông cũng chính là Trưởng nhóm biên soạn Hướng dẫn “Physiotherapy Management for COVD-19 in the Acute Hospital setting: recommendations to guide clinical practice” (Tạm dịch: Quản lý Vật lý trị liệu cho COVID-19 trong điều kiện cấp tại Bệnh viện: khuyến nghị để hướng dẫn thực hành lâm sàng) ban hành bởi Liên đoàn Vật lý trị liệu thế giới. Hội cũng đã xin phép chuyển ngữ và đăng tải trên fanpage vào năm trước.
Thông tin chi tiết của Webinar như sau
***Nội dung:

 1. Các khuyến cáo trong thực hành lâm sàng trong đại dịch COVID-19
 2. Chỉ định các lựa chọn Vật lý trị liệu.
 3. Các khuyến cáo việc sử dụng PPE
  ***Giảng viên: TS.VLTL. Peter Thomas
  Phiên dịch: ThS. VLTL.Nguyễn Ngọc Minh, Giảng viên ĐH Y Dược TPHCM
  ***Thời gian: 19:00 thứ Ba 10/08/2021
  ***Hình thức: Livestream công khai trên fanpage Hội Vật lý trị liệu Việt Nam
  Trân trọng./.

Related posts

Leave a Comment