TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA CHUYÊN MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Đồng nghiệp , Hội viên thân mến Trong vài năm qua,  Liên đoàn Vật lý trị liệu Thế giới đã hợp tác với WHO để phát triển một gói can thiệp phục hồi chức năng trong bối cảnh của sáng kiến Phục hồi chức năng 2030 . WHO đang tiến hành các bước cuối cùng của quá trình phát triển gói can thiệp phục hồi chức năng. Cụ thể hơn, đối với hầu hết các tình trạng sức khỏe,  Bây giờ họ đang chuẩn bị cho bệnh tâm thần phân liệt là một…