TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA CHUYÊN MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Đồng nghiệp , Hội viên thân mến

Trong vài năm qua,  Liên đoàn Vật lý trị liệu Thế giới đã hợp tác với WHO để phát triển một gói can thiệp phục hồi chức năng trong bối cảnh của sáng kiến Phục hồi chức năng 2030 .

WHO đang tiến hành các bước cuối cùng của quá trình phát triển gói can thiệp phục hồi chức năng. Cụ thể hơn, đối với hầu hết các tình trạng sức khỏe,  Bây giờ họ đang chuẩn bị cho bệnh tâm thần phân liệt là một trong số đó.

Do đó, họ đang tìm kiếm các chuyên gia để trở thành người bình duyệt cho gói can thiệp bệnh tâm thần phân liệt và họ muốn chúng tôi đề cử một số chuyên gia từ chuyên môn vật lý trị liệu cho giai đoạn này của quy trình. Các ứng cử viên phải là những cá nhân “cao cấp” có cái nhìn tổng quan tốt về các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng cho tình trạng này.

Rất cần các chuyên gia từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cho dự án này, và WHO cũng đã thông báo với chúng tôi rằng việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp từ Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương là một thách thức đối với họ.

Do đó, chúng tôi đang tìm kiếm các đề cử của các ứng cử viên phù hợp từ khu vực Vật lý trị liệu Thế giới Châu Á Tây Thái Bình Dương.

Thông tin đính kèm mà mỗi ứng viên cần hoàn thành để đăng ký quy trình này. Vui lòng chuyển tiếp thông tin này đến bất kỳ ứng viên tiềm năng nào và yêu cầu họ hoàn thành tài liệu và gửi trực tiếp đến Pablo Davo Cabra tại pdavocabra@world.physio

Xin lưu ý rằng biểu mẫu DOI cần phải có chữ ký của ứng viên, vì vậy họ có thể cần phải ký thủ công và quét nó nếu họ không thể ký kỹ thuật số.

Thời hạn đề cử là ngày 17 tháng 2 năm 2022.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Pablo Davo Cabra theo địa chỉ pdavocabra@world.physio

Related posts

Leave a Comment