Giới thiệu

Vật lý trị liệu là dịch vụ được cung cấp bởi nhà vật lý trị liệu cho cá nhân và tập thể nhằm phát triển, duy trì và hồi phục tối đa khả năng di chuyển và chức năng hoạt động suốt đời. Dịch vụ này được cung cấp khi khả năng di chuyển và chức năng bị đe dọa bởi tuổi tác, chấn thương, đau, bệnh tật, hội chứng hoặc các điều kiện bên ngoài và với sự hiểu biết rằng vận động chức năng có vai trò chủ chốt trong sức khỏe.