CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

VNPTA xin gửi hướng dẫn đăng ký Hội viên theo các bước sau đây: *Bước 1: Đọc kỹ điều lệ Hội đã được đăng tải tại: https://vietnampt.org/dieu-khoan/ *Bước 2: Tham khảo nội dung về tiêu chuẩn Hội viên, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi loại Hội viên cũng như hội phí tương ứng tại: https://vietnampt.org/tieu-chuan-hoi-vien/ *Bước 3: Sau khi đã đọc và đồng ý với những điều khoản của Hội, quý đồng nghiệp sẽ tiến hành đăng ký. *Bước 4: Chuẩn bị sẵn file hình ảnh (ảnh chụp) bằng…

CÁC NGUYÊN TẮC Y ĐỨC

Tất cả hội viên Hội Vật lý Trị Liệu Việt Nam phải tuân thủ các Nguyên Tắc Y Đức như sau : • Tôn trọng quyền, phẩm giá cá nhân, sự riêng tư và tự chủ của tất cả cá nhân . • Tuân thủ các luật và quy định việc hành nghề Vật Lý Trị Liệu ở đất nước mà họ hành nghề, các chính sách của hội nghề nghiệp và cơ quan lãnh đạo . • Nhận trách nhiệm thực thi các phán quyết nghề nghiệp vững chắc…