Đăng Ký Thành Viên

File bằng cấp hoặc thẻ sinh viên
Xem Điều Lệ Hội Vật Lý Trị Liệu Việt Nam