BAN LÃNH ĐẠO

Trần Văn Dần

Chủ Tịch

Lê Thanh Vân

Phó Chủ tịch

Lê Tường Giao

Tổng Thư Ký

Nguyễn Văn Đoàn

Phó Tổng Thư Ký

BAN KIỂM TRA

Nguyễn Thị Hương

Lê Khánh Điền

BAN CỐ VẤN

GS.TS Phạm Gia Khải

Luật sư Trần Thị Thanh Huyền ban cố vấn

Luật Sư Trần Thị Thanh Huyền