Định nghĩa Vật lý trị liệu

Vật lý trị liệu là gì? Vật lý trị liệu là ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, sử dụng các tác nhân vật lý (thông qua trị liệu bằng tay, các bài tập chọn lọc, các tác nhân điện hay vật lý khác) nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ liên quan đến vận động, điều trị/can thiệp, phục hồi chức năng sau chấn thương, bệnh lý hoặc điều chỉnh và thích nghi các khiếm khuyết của cơ thể. Qua đó,…